Problematyczny eternit

Na wielu dachach, nie tylko w Polsce, ale w całej Europie znajduje się jeszcze eternit. Inaczej mówiąc jest to jeden z wyrobów zawierających rakotwórczy azbest. Sam eternit na dachu nie jest problemem. Są to tak zwane wyroby cementowo – azbestowe. Największym problemem jest pył azbestowy z uszkodzonych płyt. Na pytanie jak naprawić dach z eternitu jest jednoznaczna odpowiedz: zgodnie z obowiązującym prawem należy do roku 2032 wycofać z użytku wszystkie wyroby zawierające azbest. Co za tym idzie, inwestorzy, którzy stwierdzają, że ich dach pokryty eternitem nie jest w najlepszej kondycji powinni zdecydować na jego wymianę. W związku z tym należy rozważyć, jakie pokrycie dachowe było by tutaj najbardziej wskazane. Inwestor może zdecydować się na przykład na blachę ocynkowaną lub dachówkę z ceramiki. Miejsca, w których z eternitu popękał można zastąpić np. blacha ocynkowaną, ale w dalszej perspektywie należy rozważyć wymianę całego pokrycia dachowego. Należy dodać tutaj, że wymiany pokrycia zawierającego niebezpieczny azbest musi dokonać specjalistyczna firma, która posiada wykwalifikowany personel. W celu uzyskania dofinansowania takie przedsięwzięcia należy zgłosić się do urzędu gminy.