kto zajmuje sie kosmosem

Kosmosem zajmuje się nauka zwana astronomią. Jest to nauka badająca ciała niebieskie, takie jak gwiazdy, planety, komety. Skupia się również na badaniu powstawania Wszechświata. Astronomią interesowali się już nasi przodkowie. Starożytne cywilizacje na całym świecie (Majowie w Ameryce Południowej, Hindusi, Chińczycy, Grecy, Babilończycy) analizowały procesy zachodzące na niebie. Wynalezienie teleskopu zrewolucjonizowało astronomię, jednak dopiero wiek XX wraz z możliwością podróży w kosmos otworzył nowe możliwości badania kosmosu. Astronomia rozwinęła się i podzieliła na wiele pomniejszych dziedzin, takich jak astrometria, astronawigacja, astrofizyka. Badania nad wszechświatem, jego rozwojem i teorią jego powstania zajmuje się kosmologia. Astronomia bywa często częścią badań interdyscyplinarnych, takich jak np. kulturowe badanie astronomii starożytnej, zwane archeoastronomią, a badanie biologiczne organizmów występujących we Wszechświecie nazywane jest astrobiologią. Astronomia ma niewiele wspólnego z astrologią.