kto udziela i co to jest koncesja

Koncesja jest wystawiana przez organ koncesyjny. Udzielenie koncesji oznacza dla koncesjonariusza, że może prowadzić określoną działalność gospodarczą. Działalność gospodarcza, która jest objęta prawem koncesji jest wymieniona w ustawie. Taką działalnością jest, na przykład, produkcja i dystrybucja broni i amunicji, wszystkie czynności związane z produkcją i dystrybucją paliw i energii, prowadzenie kasyna, ochrona osób i mienia oraz inne działalności, które są wyjątkowo znaczące dla interesu państwa lub jego obywateli. Koncesja ponadto ma dawać gwarancję, że osoba, która zajmuje się daną działalnością jest w tej dziedzinie wyspecjalizowana i kompetentna. Sklepy spożywcze i monopolowe oraz wszelkie lokale, typu bary, kawiarnie, kluby, restauracje, muszą starać się o koncesję na sprzedaż alkoholu. Koncesji udziela, cofa i zmienia organ koncesyjny. Jest to organ administracji publicznej. Ustawy koncesyjne tworzy z kolei Rada Ministrów z Prezesem Rady Ministrów (potocznie zwanym premierem) na czele.