kto to jest ustawodawca

Ustawodawcą nazywamy odpowiedni organ wydający akty prawne. Taki organ będzie należał do organów władzy ustawodawczej (w Polsce przestrzega się trójpodziału władzy na władzę ustawodawczą, wykonawczą oraz sądowniczą). Organy władzy ustawodawczej istnieją na wielu szczeblach. Najwyższym organem władzy ustawodawczej w Polsce jest Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Zajmuje się on uchwalaniem lub odrzucaniem projektów uchwał. Organy władzy ustawodawczej występują także na szczeblu samorządowym. Każda jednostka samorządu terytorialnego posiada swój własny organ ustawodawczy. Będzie to np. rada gminy, rada powiatu, sejmik województwa. Te organy także wydają dekrety, które funkcjonują na danym terytorium. Oczywiście, te dekrety muszą być zgodne z obowiązującym prawem. Organy władzy ustawodawczej mają mniejsze pole działania niż Sejm. Innym ustawodawcą są odpowiednie organy instytucji międzynarodowych, takich jak Organizacja Narodów Zjednoczonych czy Unia Europejska. Ponieważ Polska jest członkiem tych organizacji, musi przestrzegać zatwierdzonych przez nie praw.