kto to jest scenarzysta?

Scenarzysta jest to osoba, która pisze scenariusze do filmu i innych prac audiowizualnych. Scenarzysta może zatem pisać scenariusz dla reportażu, filmu dokumentalnego, a nawet reklamy. Scenarzysta nie pisze sztuk teatralnych. Sztuki teatralne pisze dramaturg. Scenarzysta nie pisze również książek i nie wydaje publikacji, poza przypadkami, kiedy scenariusz jest opublikowany w formie książki. Scenarzysta może również wyreżyserować i wyprodukować swój film, wówczas jest również reżyserem i producentem. Te funkcje nie wykluczają się. Może również zagrać we własnym filmie. Często postępuje w ten sposób słynny Woody Allen, który nie dość, że pisze scenariusz do własnego filmu, to jeszcze reżyseruje go, produkuje i gra jedną z głównych ról. Jest to stosunkowo częsta sytuacja. Innym znanym scenarzystą, reżyserem i aktorem jest Quentin Tarantino. W Polsce najsłynniejsze studia scenopisarskie można podjąć na Łódzkiej Filmówce i stamtąd właśnie pochodzi część znakomitych artystów filmowych dawnego pokolenia.