Kto określił skład powietrza?

Powietrze są to gazy, połączone ze sobą w różnych proporcjach. Henry Cavendish odkrył, że są w nim obecne cząsteczki azotu (siedemdziesiąt osiem procent), tlenu (dwadzieścia procent), argonu (dziewięć dziesiątych procenta), dwutlenku węgla (trzy setne procenta) a także śladowe ilości neonu, helu, metanu, kryptonu, wodoru i ksenonu. Henry Cavendish był naukowcem i z zamiłowania chemikiem i fizykiem. W roku 1766 odkrył, że w powietrzu zawarte są związki wodoru dzięki czemu łatwo się ono spala. Jego prace dotyczyły nie tylko atmosfery ale również właściwości wielu gazów, syntezy wody, przewodnictwa prądu elektrycznego, odkrył mechaniczną teorię ciepła ale najważniejsza jego praca dotyczyła Ziemi a konkretnie jej masy i gęstości, działania, które przeprowadzał w tym kierunku nazwano później eksperymentem Cavendisha. Co ciekawe studiował nauki ścisłe i tuż przed uzyskaniem dyplomu opuścił uczelnię, zmarł w 1810 roku jako jeden z najbogatszych ludzi w Anglii, był samotnikiem i unikał ludzi, szczególnie kobiet domniemywano później, że miał zespół Aspergera.