Kiedy wschodzi Słońce?

Słońce jest to największa i zarazem najbliższa Ziemi gwiazda jaką możemy zaobserwować. Dzięki temu, że wydziela swoje promienie i dostają się one do atmosfery naszej planety mamy światło, które jest tak ważne dla rozwoju życia. Bez tego czynnika jak i tlenu planeta nie byłaby w takim kształcie jak obecnie, ponieważ rośliny podstawa łańcucha pokarmowego potrzebują słońca do wzrostu i fotosyntezy. Jednak jak można się zorientować słońce ma swoją trasę czyli nieboskłon lub horyzont, po której się porusza. Na początku dnia wschodzi czyli znajduje się od strony wschodniej blisko ziemi i daje bardzo mało światła. Czas wschodu słońca jest różny i zależy od położenia geograficznego kraju, jego strefy czasowej, pory roku no i wreszcie ruchu Ziemi, jak wiadomo Słońce nie rusza się robi to nasza planeta wirując i pochylając się. Dzięki temu najdłuższy dzień jest pierwszym dniem lata, ponieważ słońce wschodzi u nas w Polsce około czwartej nad ranem, natomiast w zimie gdy dzień jest najkrótszy pojawia się około trzy godziny później. Wcześniej też zachodzi i ma słabsze promienie. Tym wszystkim interesują się astronomowie, obecnie Słońce jest obserwowane przez wiele specjalnych mikroskopów ziemskich czy satelitów kosmicznych.