jakie musi być zdjęcie do paszportu?

Mianem paszportu określamy dokument tożsamości, który upoważnia nas do przekraczania granic. Paszport wydawany jest przez uprawniony organ państwa. Bardzo ważnym elementem paszportu jest oczywiście zdjęcie, na podstawie, którego jesteśmy identyfikowani. Zdjęcie musi oczywiście spełniać kilka wymogów. Pierwszym ważnym warunkiem są wymiary, powinny one wynosić dokładnie 3,5 cm na 4,5cm. Zdjęcie powinno być ostre, czyste oraz kontrastowe. Papier, na którym zdjęcie zostanie wydrukowane powinien być czysty. Zdjęcie nie ma prawa być starsze niż sześć miesięcy. Fotografia powinna być zrobiona na wprost z widocznymi oczyma oraz twarzą. Nie powinniśmy mieć żadnego nakrycia głowy, a usta powinniśmy zamknąć. Twarz nie może być zasłonięta oczami. Osoba, która nosi okulary powinna spełnić jeszcze dodatkowe wymagania. Szkła okularów nie mogą być przyciemnione, a ramka nie powinna zasłaniać żadnych części oka. Ostatni wymóg dotyczący osób noszących okulary to brak refleksów w świetle. Jak widać wymogów jest dużo, jednak każdy fotograf sobie z tym poradzi. Tomasz Szatkowski