jakie egzaminy trzeba zdać żeby dostać się do wojska?

Obecnie, wojsko przyjmuje kandydatów na zasadzie konkurencyjności, co oznacza, że dostają się najlepsi. Kandydaci przyjmowani są do różnych korpusów: oficerów, podoficerów, szeregowych zawodowych. Ogólnie rzecz biorąc, aby dostać się do któregokolwiek z korpusów należy posiadać obywatelstwo polskie, nie być karanym oraz być w zupełności zdrowym fizycznie i psychicznie. Kandydaci sprawdzani są przez różnego rodzaju testy. Test psychologiczny ma sprawdzić zdrowie psychiczne kandydata, test lekarski fizyczny sprawdza jego zdrowie, czy nie ma żadnych chorób, deformacji, sprawdza się nawet stan uzębienia. Z kolei test fizyczny sprawdza wytrzymałość, siłę. Na teście fizycznym są takie zadania jak bieg na określony dystans, podciąganie się na drążku, brzuszki. Z testu fizycznego otrzymuje się punkty. Ponadto, liczy się wykształcenie kandydata. Im wyższe, tym lepsze szanse na przyjęcie, jak również większe szanse na awans. Warto również rozwinąć znajomość języków obcych, a także aplikować do szkoły wojskowej.