Dlaczego Święty Franciszek jest patronem przyrody

Odpowiedzi na pytanie, dlaczego święty Franciszek jest patronem przyrody, należy upatrywać w historii jego losów oraz filozofii, którą głosił.

Założyciel zakonu franciszkanów został ogłoszony wspomożycielem wiernych w sprawach związanych ze środowiskiem naturalnym przez papieża Jana Pawła II w roku 1979. Stało się tak dlatego, iż świętobliwy i niezwykle popularny duchowny z Asyżu od zawsze głosił miłość Boga poprzez umiłowanie wszelkich Jego stworzeń. Poszukując przyczyny, dlaczego święty Franciszek jest patronem przyrody, należy odwołać się do słów jego modlitwy, które pomagają wiernym wychwalać imię Boga jako Stwórcy i dawcy życia. Już w pierwszych wersach skomponowanej przez Franciszka “Pieśni Słonecznej” wołamy: “(…)Pochwalony bądź, Panie mój, ze wszystkimi swoimi stworzeniami(…)”.