czym jest ACTA

ACTA jest to międzynarodowe porozumienie, mające na celu ochronę praw własności intelektualnej, naruszanych nieustannie w Internecie. Pełna nazwa ACTA brzmi: Anti-Counterfeiting Trade Agreement. Nazwa ta odnosi się do zwalczania obrotu towarami podrabianymi. Data wydania ACTA przypada na 15 listopada 2010 roku. ACTA została odrzucona i nie została przyjęta w prawie międzynarodowym. Porozumienia w sprawie ACTA trwały około czterech lat i z założenia były tajne. Szybko jednak w sieci pojawiły się przecieki z tych spotkań, i one już wzbudziły falę sprzeciwu. ACTA miała przeciwstawiać się piractwu oraz bronić praw autorskich na poziomie tak zaawansowanym, że dla wielu badaczy prawa kłóciła się ona z ideą wolnego słowa oraz dostępu do informacji. ACTA wzbudziła szereg protestów międzynarodowych, które cechowały się niezwykłą nieustępliwością. Sprawa ACTA nie spotkała się z sympatią wśród obywateli wielu państw. Intensywność protestów spowodowała, że ACTA została odrzucona. Polska miała w tym duży udział.