co to zstepni rodzenstwa

Termin “”zstępny”” oznacza po prostu potomka. W takim razie, zstępny rodzeństwa będzie to potomek brata lub siostry, zwany bratankiem lub siostrzeńcem. Jest to termin używany przez środowisko prawnicze, występuje również w kodeksie prawnym. Zstępnym jest nie tylko syn czy córka danej pary, ale również ich kolejni potomkowie: wnuki, prawnuki, praprawnuki. Określnie zstępni często pojawia się podczas spraw sądowych związanych ze spadkiem i dziedziczeniem. Zstępnym i zarówno spadkobiercą może być również dziecko poczęte, ale jeszcze nienarodzone. Przeciwieństwem terminu “”zstępni”” jest termin “”wstępni””. Ten odnosi się do rodziców, dziadków, pradziadków. Zarówno zstępni, jak i wstępni są potomkami z linii prostej, z tym że w pierwszym wypadku jest to linia zaczynająca się od konkretnej osoby, a w drugim, linia na konkretnej osobie kończąca się. Terminy te używane są również w genealogii. W prawie cywilnym, do spadku mogą mieć prawo zstępni rodzeństwa zmarłego, jeśli są to jego najbliżsi krewni.