co to jest nagroda nobla?

Mianem Nagrody Nobla określa się wyróżnienie, które jest przyznawane za jakieś wybitne osiągnięcia naukowe, literackie lub za innego rodzaju zasługi na przykład dla społeczeństwa lub dla kraju. Nagroda ustanowiona została przez szwedzkiego przemysłowca i wynalazcę dynamitu, czyli Alfreda Nobla. Pierwsza uroczystość wręczenia tej nagrody miała miejsce w 1901 roku, odbyła się w ojczyźnie pomysłodawcy nagrody czyli w Szwecji, a dokładniej w Sztokholmie. Od roku 1902 wyróżnienia są przyznawane przez aktualnego Króla Szwecji. Nagrody przyznawane są w następujących dziedzinach naukowych: fizyka, chemia, fizjologia, medycyna, literatura oraz Pokojowa Nagroda Nobla. Od roku 1968 przyznawana jest także nagroda w dziedzinie ekonomii. Laureatów nagrody nominują takie osoby jak: członkowie parlamentu i rządu, członkowie sądów międzynarodowych, rektorzy oraz profesorowie uniwersytetów, laureaci Pokojowej Nagrody Nobla, byli i aktualni członkowie Norweskiego Komitetu Noblowskiego oraz byli doradcy mianowani przez Norweski Instytut Noblowski. Tomasz Szatkowski