co to jest grzech

Grzech jest dokonaniem złego czynu, przeciwstawieniem się prawa ustalonego przez Boga. Pierwszy grzech, jest to tak zwany grzech pierworodny, uczynili pierwsi ludzie – Adam i Ewa. Ewa została przekonana przez szatana pod postacią węża, żeby spróbować owocu z drzewa poznania dobra i zła, czego Bóg zabronił im robić. Ona sprzeciwiła się woli bożej i zerwała jabłko, po czym podzieliła się nim z Adamem. Wówczas poznali, co jest dobre, a co złe, co moralne, a co niemoralne. Grzechem pierworodnym jest naznaczony każdy człowiek od chwili poczęcia. Sakrament chrztu oczyszcza z grzechu pierworodnego, jak i z innych grzechów. W dogmatach chrześcijańskich zasady postępowania są sprecyzowane w Biblii, ściślej w Dekalogu (dziesięć przykazań). Znane jest także siedem grzechów głównych. Grzechy mogą być śmiertelne, jest to grzech bardzo poważny. W tradycji katolickiej, grzechy wyznaje się duchownemu podczas spowiedzi. Ksiądz rozgrzesza spowiednika i zadaje mu pokutę, która ma za zadanie przywrócenie równowagi między dobrem a złem.