Co to jest CBR?

CBR, czyli California bearing ratio tłumaczony jest na język polski jako Kalifornijski wskaźnik nośności. Jest to test penetracji gleb oraz wytrzymałości torfowisk. Pozwala on określić, czy w poddanych badaniu miejscach może zostać wybudowana droga. CBR może być również używany do pomiaru nośności nieutwardzonych lądowisk. Został on opracowany przez Kalifornijski Departament Transportu przed II wojną światową. Współczynnik CBR można wyznaczyć zarówno w laboratorium badawczym jak i w terenie, bezpośrednio na poddawanym badaniu gruncie. Kalifornijski wskaźnik nośności podaje procentowy stosunek obciążenia jednostkowego, potrzebnego do wciśnięcia w dany materiał (najczęściej grunt) trzpienia, z określoną prędkością i na konkretną głębokość, do obciążenia jednostkowego, potrzebnego do wciśnięcia tego samego trzpienia na identyczną głębokość i z taką samą prędkością w tłuczeń standardowy. Powierzchni mniej nośne zyskują niższą ocenę. Przykładowo, wynik równy 3 charakterystyczny jest dla ziemi uprawnej, CBR od 4,75 wzwyż równa się torfowi lub wilgotnej glinie, podczas gdy wilgotny piasek może mieć CBR równe 10. Wysoka jakość kruszywa skalnego ma ponad 80. Standardowym materiałem porównawczym dla tego testu jest kalifornijski pokruszony wapień, który ma wartość 100.