co to jest astygmatyzm

Mianem astygmatyzmu określa się chorobę, która określa wadę wzroku, tyczy się soczewki lub rogówki naszego oka. Cechuje się zaburzoną symetrią obrotową oka. Wszystkie elementy optyczne oka miarowego oka są symetryczne względem jego osi. Wyróżnia się dwa typy astygmatyzmu, a mianowicie: astygmatyzm regularny oraz astygmatyzm nieregularny. Astygmatyzm regularny cechuje się tym, że oku możemy przypisać dwie prostopadłe osie optyczna, w tym przypadku wadę koryguje się okularami posiadającymi szkła cylindryczne. Astygmatyzm nieregularny cechuje się tym, że oko posiada osie optyczne nieprostopadłe. Wtedy kryguje się wadę soczewkami kontaktowymi, ponieważ okulary tej wady nie skorygują. Astygmatyzmem można określać również wadę optyczną, która polega na tym, że padające promienie w dwóch prostopadłych płaszczyznach są ogniskowe w różnych punktach. Powoduje to, ze obraz jest dosyć mocno zniekształcony oraz nieostry i niewyrazisty. Niestety jak pisałem wyżej oko również jest układem optycznym i jest narażone na taką przypadłość. Tomasz Szatkowski