co nazywamy miejscem publicznym

Miejscem publicznym nazywamy miejsce, w którym może znaleźć się każda jednostka społeczna. Innymi słowy, jest to przestrzeń, do której ma dostęp każda osoba. Takimi miejscami są drogi, parki, ulice, chodniki. Są to zazwyczaj miejsca, które są własnością państwową, czyli każdego z nas. Nie oznacza to jednak, że przestrzeń, posiadająca prywatnego właściciela, nie może być miejscem publicznym. Zależy to od właściciela. Miejsca, które z zasady funkcjonują jako komercyjne, na przykład centra handlowe, są miejscami publicznymi, mimo że należą do osoby prywatnej. Osoba prywatna może stworzyć zasady użytkowania takiego miejsca. Na przykład, właściciel centrum handlowego pozwala użytkować centrum w danych porach dnia. Miejscami publicznymi są również świątynie religijne, na przykład kościoły. Każdy może wejść do kościoła. Do przestrzeni publicznej należą także dobra narodowe, takie jak parki krajobrazowe. Pod względem bardziej abstrakcyjnym i jednocześnie współczesnym, miejscem publicznym jest również sieć internetowa.